دسته‌بندی: Uncategorized

Uncategorized

MY Self

از بینایی خود لذت ببرید چرا عدسی تدریجی Myself دید باورنکردنی را برای استفاده‌کنندگان از عینک‌های تدریجی فراهم می‌کند؟ هویا در عدسی‌های Myself از دو تکنولوژی

ادامه مطلب »