HILUX 1.50 UnCoated

uc

عدسی بدون پوشش و با کیفیت، با قابلیت رنگ‌پذیری.

در عین حال می‌توان در حالت سفید نیز، به عنوان یک عدسی ارزان قیمت و بسیار شفاف مورد استفاده قرار گیرد.